Nabízíme různé druhy palivového dříví listnaté i jehličnaté. Nabízíme štípané dřevo v délce 1 m a ostatní průmyslové dříví a piliny.

Palivové dříví

Ceny za 1 prm

palivo jehličnaté štípané - 1 m

palivo z manipulace

palivo odkorky z pily

ostatní průmyslové dříví - silné

ostatní průmyslové dříví - slabé

piliny - 1 prm

s DPH

750 CZK

500 CZK

400 CZK

600 CZK

700 CZK

100 CZK

Pila Loukov © 2018

Full site