Myslivost

Díky našim pozemkům provozujeme také vlastní honitbu.

Ceny zvěřiny v kůži za 1 kg

srnčí

dančí

černá

včetně 15 % DPH

100 Kč

80 Kč

55 Kč

Ceny odstřelu - zvěř srnčí

do 50 bodů CIC

do 70 bodů CIC

70.01 až 80 bodů CIC

80.01 až 85 bodů CIC

85.01 až 90 bodů CIC

90.01 až 95 bodů CIC

95.01 až 100 bodů CIC

100.01 až 105 bodů CIC

za každý další bod CIC

včetně 21 % DPH

1 500 Kč

3 500 Kč

4 500 Kč

5 500 Kč

7 000 Kč

9 000 Kč

10 500 Kč

12 000 Kč

+ 1 000 Kč

Ceny odstřelu - zvěř dančí

do 120 bodů CIC

120.01 až 130 bodů CIC

130.01 až 140 bodů CIC

140.01 až 145 bodů CIC

145.01 až 150 bodů CIC

150.01 až 155 bodů CIC

155.01 až 160 bodů CIC

160.01 až 165 bodů CIC

165.01až 170 bodů CIC

za každý další bod CIC

včetně 21 % DPH

6 000 Kč

10 500 Kč

14 500 Kč

18 000 Kč

23 000 Kč

27 500 Kč

31 000 Kč

36 000 Kč

45 000 Kč

+ 2 000 Kč

Full site